Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Onderdelen

Kinderopvang van essentieel belang

De kinderopvang is vandaag de dag op internet moeilijk te vinden. Veel hebben de omschrijving van hun expertise aangepast aan de trent van vandaag de dag. Zo heten vele niet langer kinderopvang, KDV, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal maar worden namen als kindcentrum of kindercentrum gebruikt. Hoewel de naam is veranderd blijft de doelstelling gelijk.

Kindercentrum De Goudmijntjes is gevestigd op de Musicalstraat 32, de Muziekwijk in Almere. Kindercentrum De Goudmijntjes is een kleinschalige kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0-4 kinderdagverblijf / KDV en 4 tot 13 jaar buitenschoolse opvang / BSO. De vestiging van de BSO is op hetzelfde terrein als de KDV maar is gevestigd in een apart gebouw gelegen achter de KDV.


De Ridderspeelzaal is gevestigd op de Musicalstraat 22, de Muziekwijk in Almere. Kinderopvang De Ridderspeelzaal is gespecialiseerd in KDV en BSO. De KDV / Kinderdagverblijf is onderverbeeld in de Babygroep, Dreumesgroep en Peutergroep. De buitenschoolse opvang is kleinschalig opgezet, maximaal 15 kinderen. Dit maakt het het heel huiselijk en persoonlijk.


Kindercentrum Almere Thuis is gevestigd op de Ambachtsmark 79 t/m 82, in Almere Haven, Almere. Kindercentrum Almere Thuis heeft een kinderdagverblijf waar taal en ontwikkeling centraal staan. Op de peuterspeelzaal van Almere-thuis wordt ruim aandacht besteed aan de overgang tussen het kindercentrum en de basisschool. Op de BSO / buitenschoolse opvang komen de kinderen samen na schooltijd. Niets moet en veel mag binnen groepsregels.


Kindercentrum Kunstenmakers is gevestigd op de Hawaiiweg 18 - 22, de Eilandenbuurt in Almere. Kindercentrum Kunstenmakers beschikt over kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse-, voorschoolse- en vakantieopvang. Wat Kindercentrum Kunstenmakers bijzondermaakt is de focus op het ontwikkelen van het creatieve talent van de kinderen. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van muziek, schilderles, bewegingsoefeningen om de zintuigen en motoriek te stimuleren.


Kindercentrum Pino is gevestigd op de Baarsweg 1, Waterwijk Almere. Vanaf de start in 1992 hebben wij ons ontwikkeld van kinderopvang tot een professioneel kindcentrum Pino anno 2012 met Kinderplaza Pino en Buiten School De Campus. Voor de kinderopvang in Almere voor kinderen van 6 weken tot 12 jaar kunt u nu bij Kindcentrum Pino terecht. Pino beschikt over een peuterspeelzaal, buitenschoolse, voorschoolse opvang.